...

FoUU Halland

Visit website

About the employer

FoUU Halland, forskning, utveckling och utbildning, har ett regionalt uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning, utveckling och utbildning i Region Halland. Uppdraget omfattar alla förvaltningar. Uppdraget gäller även för sjukhusbiblioteken som också ger service till studenter, patienter och närstående.

Nedan kan du läsa lite mer om FoUU Halland. Delar av informationen är även länkad till regionens extranät och för att få tillgång till det kan du behöva logga in. Informationen på extranätet vänder sig i första hand till vårdgivare vilket medför att språket är anpassat därefter. Läsa mer om Region Hallands extranät.

Forskning och utveckling

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare i Region Halland. FoUU Halland ger stöd och rådgivning till dig som har en idé eller håller på med ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Läs mer om forskning och utveckling på regionens extranät.

 

Discover related jobs

...
Postdoc in Networked Systems KTH Royal Institute of Technology 2 months ago
...
Doctoral students in digitalized power grids KTH Royal Institute of Technology 1 month ago
...
Doctoral students in Networked Systems Security KTH Royal Institute of Technology 3 months ago
More jobs

Discover similar employers

...
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden 24 open positions
...
Södertörn University Huddinge, Sweden 11 open positions
...
University of Gothenburg Gothenburg, Sweden 6 open positions
...
Jönköping University Jönköping, Sweden 2 open positions
...
Örebro University Örebro, Sweden 2 open positions
More employers