...

Tartu Vocational Education Centre

Visit website

About the employer

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus. Meie põhitegevuseks on:
  •     võimaldada õpilastele kutseõpet põhikoolis ja gümnaasiumis,
  •     kutseõpet koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele,
  •     kutseõpet põhihariduse baasil,
  •     kutsekeskharidusõpet,
  •     kutseõpet keskhariduse baasil;
  •     viia läbi kutsealast eelkoolitust ja täiskasvanute tööalast koolitust;
  •     korraldada karjäärialast nõustamist;
  •     pakkuda tooteid ja teenuseid Tartu linna elanikele.
Missioon Parimad võimalused õppijatele isiksuse arenguks ja  edukaks toimetulekuks läbi elukestva õppe Visioon Hinnatud asjatundjad heade tegude koolist Tunnuslause Heade tegude kool Põhiväärtused Tartu Kutsehariduskeskuse visiooni saavutamist ja missiooni elluviimist toetavateks põhiväärtusteks on: asjatundlikkus, koostöö, innovatiivsus, paindlikkus, hoolivus. Koolis õpib 3500 õppijat tasemeõppes ja 3000 õppijat täiskasvanute koolituses. Tartu Kutsehariduskeskuse kaasaegsed õppekorpused paiknevad Tartus kolmes erinevas asukohas: Kopli 1, Põllu 11, Struve 8. Koolil on kaks kaasaegselt remonditud ja sisustatud õpilaskodu, mis paiknevad Kopli ja Põllu tänaval. Spordibaasid asuvad samuti  Põllu ja Kopli tänava õppekorpustes.

Discover related jobs

Discover similar employers

...
Tallinn University of Technology Tallinn, Estonia 0 open positions
...
University of Tartu (UT) Tartu, Estonia 0 open positions
...
MATER Tartu, Estonia 0 open positions
...
Estonian Business School Tallinn, Estonia 0 open positions
More employers