...

Koninklijke Bibliotheek

Visit website

About the employer

Missie

De KB is de nationale bibliotheek: vanuit de kracht van het geschreven woord dragen we bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dit doen we samen met vele partners in het domein van de openbare bibliotheken, het erfgoed en de wetenschap. Als nationale bibliotheek maakt de KB de bibliotheekcollectie-Nederland zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. De vrije toegang tot dit gezamenlijke bezit van publiek gefinancierde bibliotheken zorgt ervoor dat mensen op nieuwe ideeën worden gebracht en op elkaars inzichten kunnen voortbouwen.

Visie: De kracht van het netwerk

De kwaliteit van de keten van publieke toegang tot informatie en het bestaansrecht van organisaties daarbinnen wordt bepaald door hun missie en de positie die ze innemen in de netwerken waarin zij opereren. Dit uitgangspunt vraagt om goede kennis van de eigen rol en die van anderen om op basis daarvan te handelen. De KB gaat bij de uitvoering van haar taken uit van de kracht van haar netwerk.

Employer location

Discover similar employers

...
University of Twente Enschede, Netherlands 53 open positions
...
Leiden University Leiden, Netherlands 39 open positions
...
Radboud University Nijmegen, Netherlands 24 open positions
...
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Amsterdam, Netherlands 8 open positions
...
Eindhoven University of Technology Eindhoven, Netherlands 6 open positions
More employers